HVEM ER KRISTIN HURLEN?

Jeg er utdannet ved Norsk Institutt for naturmedisin og Nordisk Akupunkturhøyskole Oslo. Medlem i NHL (godkjent av helse-og omsorgsdepartementet)og registrert  terapeut i Brønnøysundregisteret.  Siden 2005 har jeg drevet privat praksis, de første årene ved Skøyen naturmedisinske senter og siden 2011 hos Skillebekk Klinikken.
Målet i min praksis er at alle skal få en individuell behandling som fungere så optimalt som mulig. Jeg legger stor vekt på å tilpasse behandlingen etter den enkeltes ønske og behov. Det er viktig for meg at alle som forlater klinikken har en god følelse og en visshet om at de begrensningene vi jobber med kan bli bedre.
Jeg forsøker å lytte til pasientenes behov og etter beste evne forstå hva de ønsker at jeg skal bidra med. Det er min erfaring, at kunnskap om egen helse er beroligende og motiverende for å skape endring. Dette er ofte nødvendig for et varig resultat. Derfor setter jeg alltid av god tid til å svare på spørsmål. Dersom jeg kan bidra med veiledning og råd, deler jeg med glede den filosofien og det tankegodset som ligger til grunne for min måte å jobbe på. Dette er en kombinasjon av anatomi/fysiologi(slik vi forstår den i vesten), tradisjonell Kinesisk medisinsk filosofi og 12 års erfaring. For at klinikken skal være tilgjengelig for så mange som mulig, har jeg kveldstimer 3-4 dager i uken.
Grunnen til at jeg har valgt dette yrket er gleden ved å kunne bidra til bedre helse uten bivirkninger. Jeg er veldig takknemmelig og ser meg selv som privilegert som får jobbe med dette hver dag.